Reprezentuje nás

 

 

 

Juraj Vanko

Juraj Vanko

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov

Ing. Juraj VANKO zastupuje v Platforme ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA Radu združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Je predsedom Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dubnici nad Váhom. V rokoch 2003 až 2014 bol predsedom združenia ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. V rokoch 2009 až 2012 pôsobil v Lesníckej komisii pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.  

Má za sebou bohatú publikačnú a lektorskú činnosť. Prezentoval sa mnohými článkami v odbornej lesníckej literatúre a príspevkami na domácich i medzinárodných lesníckych konferenciách. Prednášal na podujatiach, organizovaných Agentúrou pre rozvoj vidieka, Lesníckym výskumným ústavom Zvolen, Národným lesníckym centrom Zvolen, Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Technickou univerzitou Zvolen a Zväzom spracovateľov dreva SR.

 Disponuje podrobnými znalosťami lesníckej legislatívy a legislatívy ochrany prírody, pozemkového práva Slovenskej republiky s akcentom na obnovu vlastníckych práv k pozemkom, pozemkové úpravy a územnoplánovaciu činnosť, prehľadom v legislatíve Európskej únie s dôrazom na podporu rozvoja vidieka EAFRD, najmä z pohľadu smerníc Rady (ES) 1698/2005, 1947/2006, 1698/05 a znalosťou problematiky regionálneho rozvoja, územného plánovania a riadenia obcí.