ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, člen odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA, v najnovšej aktivite dlhotrvajúceho apelu, nazvaného príznačne S-O-S volá náš súkromný les!, reaguje na informáciu, že prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o ochrane prírody a krajiny a naopak, nepodpísala novelu zákona o lesoch.

Predseda ÚNIE Milan Ovseník v reakcii píše:

„Nádejali sme sa, že v tejto situácii prírodných disturbancií ničiacich lesy Európy konečne zavládne na Slovensku väčšia spravodlivosť a slušnosť. Musíme však o ne naďalej zvádzať zápas.

Lebo so sklamaním počúvame prvotné informácie, že prezidentka Čaputová aj napriek našim prosbám, aj napriek svojej návšteve klimatického samitu v OSN podpísala „antiprírodný“ zákon a zákon, ktorý definoval prírode blízke hospodárenie v lesoch poslala naspäť parlamentu na prepracovanie?! Tak pokračujeme ďalej. A budeme sa mierovou cestou domáhať spravodlivosti. A najmä slušnosti. Aj s ostatnými vlastníkmi lesov v Európe, ktorým ničia lesy blahobytný život Európanov. A v plnom znení uverejňujeme náš prosbopis, zaslaný písomne i elektronicky pani prezidentke Čaputovej, aby antiprírodný zákon vetovala“:

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky ,
dovoľte mi v mene „určitej záujmovej skupiny“ verejne protestujúcej proti návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny už v procese jeho prípravy u premiéra vlády Slovenskej republiky a v procese schvaľovania v Národnej rade Slovenskej republiky osloviť Vás, ako ďalšiu „štátnu inštanciu“, v ktorej rukách je v súčasnosti LESNÉ BOHATSVO SLOVENSKA.

Obraciam sa na Vás za stotisíce drobných vlastníkov pôdy, na ktorej im rastú živé rastliny – stromy, zasadené ich predkami. Za tú „určitú záujmovú skupinu“ ako ich nazval minister životného prostredia László Sólymos. Obraciam sa s prosbou o POMOC PRI ZÁCHRANE SÚKROMNÝCH LESOV SLOVENSKA. LESNÉHO BOHATSTVA – hynúceho pre klimatické zmeny, ktoré oni nespôsobili. Aby les mohol byť znovu zdravý a zelený, prinášajúci úžitky celej spoločnosti, potrebujú okamžitú pomoc.

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri nastolení klimatickej spravodlivosti – PRE LESNATÉ VIDIECKE OBLASTI SLOVENSKA, pretože prispôsobenie našich lesov zmene klímy je dlhodobá úloha a nestane sa to za noc. A lesy sú nevyhnutné pre ochranu podnebia, pre príjem a prácu vo vidieckych oblastiach, ako dodávateľ trvalo udržateľných surovín, stavebných materiálov, materiálov a energetického dreva, ktoré sú trvalo udržateľné a dostupné pre obnovu obyvateľstva a biodiverzitu. Tieto funkcie môžu lesy plniť iba vtedy, ak im bude poskytnutá pomoc – ak bude klimatická spravodlivosť pre vidiecke obyvateľstvo.

VETUJTE PROSÍM V PARLAMENTE SCHVÁLENÚ NOVELU ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY.

Nielenže predstavuje intenzívny zásah do slobody zmluvných vzťahov a ide proti základným pravidlami právneho štátu, Ústave SR a európskemu právu spolu so Smernicou IUCN pre manažmentové kategórie chránených území. Novela ide proti prírode samotnej, lebo vnáša úplný chaos do jej starostlivosti, o krajine ani nevraviac!

V Nemecku, dávané mnohými mimovládnymi ekologickými zoskupeniami za vzor v ochrane prírody, zvažuje vláda povolať Bundeswehr (armádu) na pomoc pri VYNÚTENOM (nie náhodnom) odstraňovaní škôd spôsobených vetrom a podkôrnikom ničiacim nemecké lesy, kde LEN V ROKU 2018 VZRÁSTLI V NEMECKU VYNÚTENÉ ŤAŽBY o 40% a vplyvom požiarov bola zničená plocha o rozlohe 3 300 futbalových ihrísk! Nemecko nasadilo významnú finančnú pomoc a súkromným vlastníkom lesov v rámci BOJA S KLIMATICKÝMI ZMENAMI poskytuje STOVKY MILIÓNOV EUR verejnej podpory. A odhad na nasledujúce roky je katastrofálnejší. Diskutuje sa o „odlesnení“ odhadom STOTISÍC HEKTÁROV POŠKODENÝCH LESOV v Nemecku (polovica slovenskej výmery národných parkov!) DOKONCA AJ v národných parkoch (!) o potrebe 500 miliónov eur v krátkom čase.

25. septembra 2019 usporiada veľký „BERLÍNSKY LESNÝ SAMIT“ k téme nemecké lesy a klimatické zmeny a ako sa idú s nimi v krajine vysporiadať. Ako okamžité opatrenia nastavili od roku 2018 v rámci podpory z SPOLKOVÉHO KLIMATICKÉHO FONDU financovanie:


-odstraňovanie poškodených stromov s porastov a výsadba druhov stromov odolných voči suchu,
– zmiešanie druhov stromov s rôznymi potrebami a charakteristikami (napríklad stromy s hlbšími a plytšími koreňovými systémami) a zlepšenie schopnosti lesných pôd ukladať vodu,
-Účelne analyzovať stav lesov, riziko poškodenia a stav škodcov (monitorovanie ochrany lesov),
-významne zintenzívnenie hygienu lesa (napríklad rýchle odstránenie materiálu pre škodlivé organizmy z lesných porastov).
V Českej republike začali s aktívnymi manažmentovými opatreniami aj v Národných parkoch ( teda začali rúbať choré stromy, aby dali šancu zdravým a nie NIČNEROBENIE). A súkromným vlastníkom vyčlenili len v tomto roku 1,5 MILIARDY českých korún a o ďalšej 1 MILIARDE na budúci rok diskutujú.

A na Slovensku? Nám sa „roztriasli nohy“ z Bruselu a infridžmentu EK z údajnej nadmernej náhodnej ťažby na Slovensku, ktorú Brusel rieši na základe podnetov mimovládneho sektora od roku 2016. Nemci tomu vravia „VYNÚTENÁ“ ťažba, ktorá lepšie vystihuje podstatu problému. Lebo NÁHODNÁ , resp. VYNÚTENÁ ťažba sa NEDÁ PLÁNOVAŤ! No napriek tomu MŽP pripravilo návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, SPÍSŇUJÚCU pravidla „PLÁNOVANIA“ náhodnej ťažby už od 2. stupňa ochrany! Žeby predsa len dvojaky prístup v EU ako v prípade potravín? Západ bude prosperovať a kultúrne krajinu využívať a Slovensko bude pre západ „divočina“? A namiesto toho, aby sme protestovali ako v prípade dvojakej kvality potravín, na Slovensku urobíme zákonom ešte nadprácu!

Vetujte prosím zákon, ktorý Národná rada SR schválila údajne ako reakciu na infrídžment Európskej komisie na údajné vysokú náhodnú ťažbu na Slovensku. Infríďžment, ktorý je UTAJENÝ a ani Vy ho nemáte k dispozícii, aby ste mohla skutočne citujúc vaše slová „citlivo zvážiť jeho benefity i vyhodnocovať kritické hlasy k jeho zneniu“. Položte si vtedy prosím otázku – skutočne reaguje zákon na vysokú náhodnú ťažbu? Tým, že bude môcť robiť prípadné obštrukcie napr. pri potrebe vyvolanej klimatickou zmenou – suchom vykonať „VYNÚTENÚ“ ťažbu v 2. stupni ochrany – v chránenej krajinnej oblasti vyhlásenej ešte za totalitného režimu vyhláškou ministerstva kultúry socialistickej republiky? Kde dôvodom bol krajinný ráz, formovaní stáročia miestnymi ľuďmi, žijúcimi v symbióze s prírodou, so svojim poľom či lesom?

Pani prezidentka,

viete si predstaviť, že nám v Javorníkoch, kde ešte stoja krásne spoločenstvá zelených smrekov opäť zafúka víchrica? Ja áno, s hrôzou sledujúc výsledky ohromne ESO reformy, kde z okresných úradov budú prepúšťaní ľudia najmä z odborov starostlivosti o životné prostredie a pozemkových a lesných odborov. Ktorí musia sedieť za okienkami v klientskych centrách a do terénu sa nemajú šancu ako dostať?

Viete, čo to môže narobiť v porastoch smrečín? Pripájam obrazovú prílohu APOKALYPSY LESOV SEVERU SLOVENSKA, ktorú sme odovzdali vláde na jej výjazdovom rokovaní v okrese Kežmarok v októbri 2018, vo vidieckom území – kde je ohrozený život, kde je ohrozená voda! Aby ste sa pýtali vlády, kedy sa už konečne začne seriózne venovať zlému stavu lesov spôsobeného klimatickou krízou a zoberie si príklad z okolitých vyspelých krajín EÚ.

Zamysleli ste sa, či skutočným zámerom prijatej novely zákona o ochrane prírody a krajiny nie je konzervovanie „SLOVENSKEJ CESTY NATURA 2000“ založenej na čerpaní stoviek miliónov eur z eurofondov údajne na chránené územia, z ktorej profituje len „ určitá záujmová skupina“, no obhospodarovatelia lesov to nie sú. Založenej na získaní moci na územím – aj súkromným napriek tomu, že sa dodržiavajú zákony tejto krajiny!

Pripájam Výzvu na jej stiahnutie, neprijatie, vetovanie, ktoré podporilo 11 regionálnych združení a temer 1000 urbárov – pozemkových spoločenstiev združujúcich 107 000 občanov SR, vlastníkov 22 520 hektárov poľnopôdy a 150 470 hektárov lesnej pôdy v rámci Výzvy vlastníkov pôdy Už stačilo O nás bez nás – My sme les a v ktorej nájdete mnohé zdôvodnenia, prečo je zákon ZLÝ!

Možno Vám pomôže pri Vašom starostlivom vyhodnocovaní kritických hlasov“… či to pozitívne, čo je v zákone, bude týmito možnými potenciálnymi chybami ohrozené,“

Verte, že bude. Nielen tými potenciálnymi chybami. Nastane strata dôvery v tento štát, ktorý nakladá ďalšie povinnosti ľudom, žijúcim v chudobných regiónoch Slovenska. Štátu, ktorí na jednej strane ľudom zvýši výdavky na starostlivosť o svoj majetok a potom sa ich cez rozdávanie „cukríkov“ snaží získať na svoju stranu. Píšem o ustanoveniach, týkajúcich sa národných parkov. V ktorých okrem jedného nedokázal za 15 rokov dohodnúť sa na zonácii a aj v ňom hrozí problém, ak sa bude štát snažiť dodržať ustanovenie o minimálne 50 % plôch bezzásahu. Území, o ktoré sa storočia starali miestni ľudia. A z týchto území ich ide tento zákonom vyhnať.

Vážená pani prezidentka,
budúci týždeň budete na klimatickom samite OSN vyzdvihovať transformáciu ťažby uhlia – uzáveru. Skúste sa zamyslieť, ako je Slovensko pripravené na „ťažobnú uzáveru“ v lesoch národných parkov? Aké opatrenia pripravila vláda na tento krok „uzávery“ pre miestnych ľudí, závislých na príjmoch z lesa, úmyselne nepíšem dreva, lebo úžitky lesa sú omnoho širšie?

Ako teda zákon reflektuje diskusie v rámci 14. zasadnutia Fóra OSN o lesoch, kde riešili aj otázky vplyvu lesa na ekonomicky rast, zamestnanosť obyvateľstva a otázky zlepšovania životnej úrovne ľudí závislých na lesoch? Ako zákon reflektuje diskusie podpory súkromného sektora pre úspešnú implementáciu Strategického plánu OSN pre lesy na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni?

Z hrôzou a bezmocnosťou som si prečítal tlačovú správu MŽP z 13.9.2019 – „Najčastejšie otázky a odpovede k novele zákona o ochrane prírody a krajiny“„ Zákon nezlepšuje možnosti kompenzácií súkromným vlastníkom lesov v NP.“ – Je to pravda? Ak nie, ktorý paragraf a odseky hovoria o zlepšení? – odpoveď: Novelou zákona sa vlastníkom pozemkov zlepšujú možnosti kompenzácie – finančnej náhrady pre pozemkové spoločenstvá tým, že jednak budú oprávnené si nárokovať finančnú náhradu aj za podiely neznámych vlastníkov, ktoré majú v nájme a taktiež umožňuje nárokovať si finančnú náhradu aj pre spoločne obhospodarované nehnuteľnosti (doteraz to bolo možné len pre spoločné nedeliteľné nehnuteľnosti) – ide o úpravu § 61e ods. 3 a 4

Vážená pani prezidentka,

buď si z nás a celej verejnosti robí niekto „dobrý deň“, alebo vôbec nepozná legislatívne prostredie. Viete, čo sa touto novelou dosiahlo? Že štát v rámci štátneho rozpočtu presunul peniaze z jedného „priečinku“ do druhého. A pre urbár zvýšil administratívnu náročnosť?! Lebo z týchto peňazí budú musieť zaplatiť daň z príjmov vo výške 20% a zvyšok, vážená pani prezidentka budú musieť odviesť ako podiel na zisku Slovenskému pozemkovému fondu, alebo v prípade spoločne obhospodarovaných nehnuteľností LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik (resp. si to započítajú do nájmu)! A štátne inštitúcie sa budú vychvaľovať, akýže to hospodársky výsledok dosiahli.

Píšem aj o „prírode blízkom obhospodarovaní lesov – PBOL“ tak omieľané aj envirorezortom, ktorý za viac ako 2 roky nevedel nastaviť pomoc na jeho dobrovoľné zavedenie a nevie ako použije 30 miliónov Eur, s ktorými sme mohli započať záchranu lesov Slovenska a vo svojom eurofondovom rozpočte má temer 150 miliónov eur na opatrenia v chránených územiach NATURA2000? Kde ich rezort použil?

PBOL, ktorý bez kvalitnej lesnej cestnej siete s dostatočnou hustotou, ktorej výstavba bude ochranou prírody bojkotovaná pre narušovanie pôdneho krytu, bez dostatku kvalitných ťažných koní, ktoré za značné finančné prostriedky boli envirorezortom propagované v televízii (vedeli ste, že na Muráni sa na koňa čaká aj tri roky?) a bez razantných zásahov do stavov voľne žijúcej zveri, ktorá zhryzie všetko okrem smreka, čím sa nikdy cez prirodzené zmladenie bez pomoci človeka nedokáže vypestovať druhovo rozmanitý les NIE JE PBOL MOŽNÉ ZREALIZOVAŤ. JE TO ZA SÚČASNÝCH PODMIENOK NEVYKONATEĽNÉ!

Skúste sa zamyslieť, prečo chce štát, verejnosť všetko v lesoch riešiť direktívne, mocou, zákazmi a obmedzeniami. Zamyslel sa niekto nad tým, prečo v značnej miere fungujú „zelené opatrenia“ v poľnohospodárstve? Nie je to práve preto, že „zelené opatrenia“ nie sú vynucované zákonom, ale ich vykonávanie, dodržiavanie je motivované pre súkromného farmára ? Napríklad priamymi platba. Veď predstavme si, že na zelené opatrenia spojené s klímou slovenským poľnohospodárom na 1,9 mil. hektárov poľnohospodársky užívanej pôdy sa ročne vyplatí 120 miliónov eur priamej platby na poľnohospodárske postupy, prospešné pre klímu a životné prostredie (greening). A koľko sa vyplatí za „zelené opatrenia“, ktoré robíme v lesoch? A koľko sa ide vyplatiť všetkým obhospodarovateľom v národných parkoch a chránených územiach, kde zariadil minister Sólymos zákonom prikázané prírode blízke obhospodarovanie lesov?


To zase budú znášať zvýšené náklady drobní súkromní vlastníci? V čase znepokojujúcich informácií o ekonomickej kríze, spomaľovaní rastu, tlaku na znižovanie verejných výdavkov. A potom bude chodiť vláda do menej rozvinutých okresov, kde je výrazný podiel chránených území a bude ľudom rozdávať „cukríky“? Či ich budú zhadzovať z helikoptér na hasenie lesných porastov vysušených z titulu zákazov odstránenia prírodnými pohromami poškodených stromov, zakúpených z eurofondov, ktoré boli určené na územia NATURA2000? A naši mladí budú utekať do zahraničia napr. rúbať choré stromy do národných parkov v Nemecku?

Vážená pani prezidentka,
a z tohto pramení strach našich ľudí. Posledné roky negatívnych skúseností s prístupom nielen štátu, ale aj niektorých mimovládnych organizácii, ktoré šikanovali drobných obhospodarovateľov súkromných lesov svojimi podaniami na okresné úrady. Preto, že niečo nedodržujú. Lebo napr. pre neuveriteľný chaos v sústave chránených území a možných aj viacnásobných prekryvov ani vlastník nevie, čo na neho platí. A on chce dodržiavať len program starostlivosti o les, ktorú mu rozhodnutím v správnom konaní určil štát! Verte, zúčastnil som sa mnohých jednaní a tých obyčajných ľudí – neznalých chudákov, ktorí si nevedia zaplatiť armádu právnikov, je mi ľúto…

Nuž a od budúceho roka umožní štátu oznamovať vlastníkom, ak ich je viac ako 50 na LV svoje rozhodnutia verejnou vyhláškou. Ako expresívne vravím, napr. v prípade vysídlených rusínskych obcí v Poloninách, či Levočských vrchov – v zaniknutej obci zatlčú na strom oznam – „UŽ TO NIE JE VAŠE – LEBO PRÍRODA“. „LEBO KLIMATICKÁ KRÍZA“. „LEBO VAŠE STROMY POHLTIA VIAC CO2, A PREDSA ľudia sa musia voziť autami“. Aj do lesa, do národných parkov!? Nezdá sa Vám to ako zvrátená logika. Aby ľudia mohli viac a viac jazdiť autami, ktoré ničia naše stromy, nás z lesa vyháňajú?!

Uvedomujem si, že aj Vy pochádzate z tohto prostredia. Vítal som vstup do Európskej únie, bol som jedným z propagátorov myšlienok Natura2000, kde som videl obrovskú šancu pre vidiecke oblasti. Dodnes si pamätám svoje vystúpenie na Liptove pred liptovskými urbárnikmi v NAPANTE, kde na pozvanie vtedajšieho riaditeľa p. Jasíka, ako zástupca ÚNIE participujúcej na príprave nového programového obdobia 2007-2013 som povzbudzoval miestnych ľudí k myšlienkam Natury, k spolupráci s mimovládnym sektorom a propagoval európsky projekt NATURA 2000 ako ich obrovskú príležitosť. Udržať miestnemu obyvateľstvu kvalitu ich života na vidieku a zabrániť jeho ďalšiemu vyľudňovaniu. Príručky o integrovanom financovaní území siete Natura2000 boli perfektne napísané.

Prax však bola na Slovensku krutá. V súčasnosti ju pomenúvam SLOVENSKA CESTA NATURA 2000 –ktorej cieľ skĺzol do čerpanie eurofondov – pre štátne organizácie a „našich“. Medzi ktorých drobní súkromní vlastníci – urbárnici patrili v minimálnom rozsahu. A na výslnie vyšiel mimovládny sektor. Ten čo v europrojektoch urobil, všetko bolo dobré. Ak ale to isté robili naši ľudia -všetko bolo zlé. Samozrejme za výdatnej pomoci médií. Príkladom máme množstvo no teraz použijeme najaktuálnejší, ktorý sa týka štátnych lesov, ale sa môže stať aj nám.

Pri prijímaní zákona o inváznych druhoch sme protestovali proti preneseniu zodpovednosti na vlastníka pozemku odstraňovať náletové – invázne dreviny. Vyjadrili sme obavu, že nás môže za „invázne dreviny“ významne napádať ochranárska obec. A vzorový príklad „ v slovenskom ochranárskom absurdistane“ sa udial v súvislosti s odstraňovaním inváznych drevín štátnymi lesmi , ktoré v Bratislave napadol LOZ VLK a iniciatíva Som Petržalčan. Vraj použili chémiu, ktorá je nebezpečná. A podali trestné oznámenie. A média točili a točili, akí sú to ničitelia prírody a dokonca aj ľudských životov, keď trávia vodu a tým aj ľudí.


A nechcete tomu uveriť. Ale veď ROUNDAP AKTÍV a jeho aplikáciu presne tak ako to robili štátni lesníci, tak v rokoch 2015- 2017 robili pri odstránení inváznej dreviny pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) v SKUEV0067 Čenkov v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku schváleného a financovaného Európskou komisiou. Ako „manažmentové opatrenie“, ktoré definujú ako zásah vedúci k naplneniu cieľov projektu, pričom manažmentovým opatrením je napr. chemická likvidácia inváznej dreviny. Kde „Chemická likvidácia inváznej dreviny“ – likvidácia predmetnej dreviny použitím chemickej látky s účinnou zložkou glyfosát v zmysle platnej legislatívy. A kde „Injekčná metóda“ (metóda trunk/stem injection) – aplikácia chemickej látky – herbicídu s uvedenou účinnou zložkou do kmeňa/stonky rastliny v zmysle platnej legislatívy. Ktoré platila z Európskych peňazí štátna ochrana prírody súkromnej firme vytendrovanej vo verejnej súťaži – Samozrejme z Bratislavy. V jednotkách priestorového rozdelenia lesa – teda v lesoch!

Zo skúseností slovenskej cesty NATURA  2000 som presvedčený, že všetko pokazili peniaze. Ktoré nám Európa na územia dávala. A my sme ich nevedeli správne použiť – ku prosperite týchto území!

Mrzí ma preto aj prístup niektorých mimovládnych organizácií, ktoré nesprávne využili svoje postavenie a katastrofálnu situáciu v lesoch od prvej apokalyptickej víchrice v Tatrách nesmerovali v prospech demokratických foriem riešenia situácie ale naopak prispeli k vyhroteniu verejnej mienky do rozmerov, ktoré bude ťažko opravovať. Vždy som bol zástancom tretieho piliera demokracie – ale zástupcovia by si mali uvedomiť aj dôsledky. Cez emócie vytvorili v rámci „zelenej ideológie“ z obhospodarovateľov lesov ničiteľov – zo všetkých. Bez rozdielu! Opäť si pomôžem slovami nemeckej spolkovej ministerky pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorá riadi aj trvalo udržateľné lesníctvo, že obdobná situácia je v okolitých štátoch, no záleží na politikoch – či chcú ísť alebo neísť do kontroverzných tém „lebo volič“… A teraz najmä sociálne siete… Do ktorých sa chytáme. Takže čo vraví politička z Nemecka, ktorá má na starosti rezort pôdohospodárstva.
• Poľnohospodári by sa mali úplne obísť bez pesticídov, ale v supermarkete chcete iba najkrajší hlávkový šalát.
• Poľnohospodári by mali držať zvieratá v najlepších podmienkach, ale sotva niekto chce zaplatiť viac.
• Väčšina ľudí by chcela jesť mäso zo zvierat, ktoré neboli nikdy zabité, ale konzumácia potravín z mäsa pokračuje.
• Plíživé zlé svedomie sa zvyčajne zaťaží na poľnohospodárov. Lebo sa dostávajú do popredia ako páchatelia klimatických zmien, mučitelia zvierat a otravy životného prostredia – a mladí ľudia sa hanbia začať s touto profesiou.

Platí to vrchovatou mierou aj pre Slovensko, však?

A na Slovensku to môžeme doplniť – chcete mať zelené lesy a poloasfaltové lesné cesty na bajky s množstvom oddychových miest aj na opekanie zdravej safalátky – ale sotva chce niekto zaplatiť viac. Nie na Slovensku sa platiť vôbec nebude! Veď lesy sú verejne prístupné. Veď lesy sú „naše“ A keď to súkromník neurobíš, tak to daj štátu, on to urobí. NIE, ON TO VYTENDRUJE

Vážená pani prezidentka,

za 30 rokov od Nežnej revolúcie, ktorou sme chceli čo to napraviť z krívd minulého totalitného štátu a za 15 rokov slovenskej cesty NATURA 2000 by sme mali ešte mnoho čo napísať v kontexte zákona, ktorý čaká na Váš podpis. Verte, nebude ku prospechu prírody, developeri budú naďalej stavať tam, kde im štátni úradník dovolí a splašky sa budú objavovať v lesoch. Obce budú zatvárať oči pred výrubmi najcennejších stromov na verejných priestranstvách územia obcí s výrazným genius loci pre časť miestnych obyvateľov, ktorým zostávajú len oči pre plač nad statným pňom, ktorý bude zabetónovaný pod ďalší úžasný developerský projekt v obci/meste. Dlho sa budeme pozerať na zohyzdené stáročné stromy, ktoré obecné samosprávy nechali „arboristicky“ upraviť. A príroda bude naďalej trpieť.

Vyhodnocujúc 15 rokov eurofondov, myslím, že sme tu mohli mať aj keď malé, ale predsa len – to povestne krásne Švajčiarsko. Keby ľudia začali na pôde viac robiť. Viete prečo si ctím postoj predsedu Urbáru Bobrovec ( vzorový príklad štátnej mašinérie v TANAP-e opísaný vo výzve na vetovanie zákona) – ten chlap sa živí poctivou prácou na poli. Vzťah k pôde. To nie je fráza. Preto si bráni svoju pôdu. PRE SVOJE DETI, čo tiež nie je fráza. A UČÍ ich k tomu vzťahu… Teda stále nie je nič stratené. Ide nové programové obdobie. Priestor pre argumenty – nezvratné, viditeľné. Aj na príklady „zlej praxe“. Aj na výsledky „experimentovania“ s pasívnou ochranou v národných parkoch Nemecka, ktoré boli vzorom pre slovenských ochranárov, prezentujúcich ich verejnosti. Sme zvedaví, ako dopadne Berlínsky lesný samit 25.9.2019 a čo vymyslia Nemci. Lebo už dnes behajú slovenské harvestory so slovenskými živnostníkmi z menej rozvinutých okresov minimálne po území národného parku HARZ.

A Slovensko potrebuje novú právnu úpravu ochrany prírody a krajiny. Ktorá vzíde s diskusie a racionálnej argumentácie. No nie takú, ktorá v súčasnosti čaká na Váš podpis.
SLOVENSKO POTREBUJE LESU POMÔCŤ.

Zostávam v úcte a s priateľským pozdravom

ZDRAVÉMU – ZELENŠIEMU LESU ZDAR!

Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE