ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska už minulý rok upozornila na „papierovú ochranu“ veľkých šeliem, na ktorú Slovenská agentúra životného prostredia schválila pre Štátnu ochranu prírody SR projekt financovaný z Kohézneho fondu za takmer 8 miliónov eur. Hlavným výstupom projektu má byť posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Dnes o tomto projekte píše portál Hlavnespravy.sk.

V článku sa uvádza, že ďalšie výstupy projektu sa majú týkať zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných poznatkov, týkajúcich sa veľkých šeliem a skvalitnenie práce s verejnosťou.

„Ako boli ale tieto peniaze použité?,“ pýta sa ÚNIA v článku na stránke Hlavnespravy.sk. Štátna ochrana prírody SR si rozdelila balík peňazí s Národnou zoologickou záhradou Bojnice – 6,5 milióna pre ŠOP a 1,5 milióna pre ZOO Bojnice. Z toho bolo podľa zverejnených informácií 3,5 milióna určených na mzdy. Zvyšných 4,5 milióna bolo použitých na kúpu 16 terénnych aut a SUV za 430 tis.€, na ktorých nabehajú viac ako 1,2 mil. km a zúčtujú 173 tis. €. Ďalej za viac ako jeden milión eur nakúpili 3 950 fotopascí, 7 300 súprav na monitoring a zisťovanie početnosti analýz DNA za takmer 500 tis. €.

Peniaze investovali podľa informácií portálu Hlavnespravy.sk aj na ochranné pracovné pomôcky, horolezeckú výstroj, terénnu a taktickú výstroj, GPS navigácie, diktafóny, bloothoot reproduktory, technické vybavenie pre potreby monitoringu, odchytové zariadenie na monitoring veľkých šeliem, transportné boxy na skúmavky, MS office, hardverové vybavenie, tonery do tlačiarní, čítačky kariet, odbornú literatúra k vypracovaniu štúdií, kancelárske potreby, transportné boxy na prenos živočíchov, technické vybavenie pre potreby monitoringu (20 kusov za celkovo 66 000 € ), hlboko mraziaci box – 9 300 €, satelitné obojky s prevádzkou – 26 kusov x 4 170 € za celkovo 110 000 €, odchytové zariadenia na monitoring veľkých šeliem – pasce na odchyt rysa – 6 ks za 18 000 €, monokulárny ďalekohľad plus statív, dva kusy za 6 880 €.

V článku na stránke Hlavnespravy.sk sa ďalej píše, že v ZOO Bojnice mali z peňazí vybudovať dve klietky za 1,3 milióna a ďalšie skladovacie a karanténne priestory. Mali zakúpiť vnútorné vybavenie, odchytové pomôcky, maskovaciu sieť, mraziak, elektrický fúrik, VHF prijímač, GPS zariadenie, pozorovaciu techniku, nádoby, chladiaci stavebnicový box, monitorovacie obojky a „prirodzené krmivo“ (srnčie mäso).

Táto 8 miliónová ochrana má mať za cieľ zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka dravého v alpskom bioregióne. Zároveň dosiahnuť priaznivý stav u vlka dravého v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti.

Prípad ochrany veľkých šeliem nie je podľa Únie ojedinelý

Otázne podľa únie ale je, aké budú aktivity v oblasti praktickej starostlivosti? Ako sa bude zabraňovať škodám na majetku farmárov, včelárov, na majetku obcí? Z rozpočtových položiek to totiž nie je vôbec jasné. Predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Milan Ovseník pre Hlavnespravy.sk potvrdil, že téma je aj po roku stále aktuálna a takmer každý deň môžeme počuť o tom, ako sa nám nekontrolovane rozširujú medvede. Čo je podľa jeho slov priamou ukážkou neschopnosti Štátnej ochrany prírody SR. Podľa poľovníkov je výsledkom celého tohto projektu len nekontrolované rozšírenie šeliem a najmä ničenie majetku.

„A čo je tragédiou? Najviac si to odnesú iné, pre človeka životodárne druhy, včela. A s nimi ich včelári, ktorým po výčinoch medveďov ostávajú oči pre plač. A štát im odporúča – oplocujte, kupujte si psy. Je to normálne? Nemci prijali program na záchranu včiel. A my cez ochranu medveďa ich necháme ničiť,“ povedal pre portál Hlavnespravy.sk M. Ovseník.

Toto však nie je podľa neho ojedinelý prípad. Na takéto čerpanie eurofondov upozornila ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska svojou protestnou nótou aj Európsku komisiu minulý rok v júni v súvislosti s „hystériou o hlucháňovi“ a dialógu EK o doterajších skúsenostiach so sieťou schránených území NATURA 2000 na Slovensku. M. Ovseník podľa portálu Hlavnespravy.sk sklamane skonštatoval, že doteraz nedostala Únia žiadnu odpoveď, aj napriek urgencii u vedúceho zastúpenia EK na Slovensku Ladislava Miku.

V závere článku sa uvádza, že predstavitelia ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa rozhodli, že pôjdu na najbližšiu konferenciu o divočine a staro rastúcich lesoch v Európe, ktorej by sa mala zúčastniť aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Mika. Chcú sa opýtať, či to je ďalšia cesta, ako sa budú míňať európske peniaze a lesy na Slovensku budú masívne hynúť ďalej…