Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA oceňuje rozhodnutie Európskeho parlamentu: „Nová stratégia pre európske, aj slovenské lesy bude znamenať prelom.“

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA oceňuje rozhodnutie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí schválili správu o Stratégii pre európske lesy. Dokument má byť podkladom pre nový legislatívny návrh, ktorý plánuje Európska komisia predložiť začiatkom...

„Pán minister, bez dohody to v slušnej krajine nejde“

Stanovisko odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA k zámeru ministra životného prostredia, aby boli všetky pozemky v národných parkoch v štátnom vlastníctve Odborná platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska hodnotí zámer ministra...

Európska komisia predstavila časť Európskej zelenej dohody

Európska komisia dnes predstavila časť Európskej zelenej dohody o ochrane biodiverzity a zabezpečení trvalo udržateľnej výroby potravín. Komisia oznámila, že komplexná nová stratégia v oblasti biodiverzity je zameraná na „návrat prírody do nášho života“ a...