ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska: európske peniaze sa budú míňať na ochranu prírody tak ako doteraz a slovenské lesy budú ďalej masívne hynúť?!

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska už minulý rok upozornila na „papierovú ochranu“ veľkých šeliem, na ktorú Slovenská agentúra životného prostredia schválila pre Štátnu ochranu prírody SR projekt financovaný z Kohézneho fondu za...